Foto: Christin Wallenius

Angels Voice

Angels Voice gör ett sommaruppehåll och startar åter den 29 augusti.

Angels Voice

Kör för barn och unga åk 3-åk 9. Vi övar på att sjunga i flera stämmor. Kyrkan bjuder på fika i källaren från kl. 15.00. Vi har bl.a. luciatåg och musikaler. Intagning sker företrädelsevis vid terminsstarterna.

Plats och tid

Kyrkans Hus, Lilla salen. 
Torsdagar kl.15.15-16.15.  

sara.hansen@svenskakyrkan.se
Kantor
Knista församling
0585-315 48

christin.wallenius@svenskakyrkan.se
Församlingspedagog
Knista församling
0585-315 37