Vandring
Skogsvandring
Skogpromenad
Rekreation
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Andlig vägledning

Välkommen till en ny grupp i Andlig vägledning! Andlig vägledning inspirerad av Ignatiansk spiritualitet.

Hur går det till?

I en liten grupp ses vi för eftertanke, reflektion och delande om livet.
Som utgångspunkt använder vi bibelordet, vår fantasi och bönen.

  

Ledare: Lina Åkesson och Annette Wisser Boman, diakon

 

För intresseanmälan eller mer information kontakta:

Graham Jarvis, präst, tel 0585 31549 eller (epost)

Annette Wisser Boman, diakon, tel 0585 315 64 eller (epost)