Vy över äldre delen av Källna kyrkogård

För närvarande görs inte några kistgravsättningar på den äldre delen.

Gamla delen.