Urngravplats på Riseberga kyrkogård.

Urngravplatser har plats för en eller flera urnor. Såväl liggande som stående gravstenar förekommer. Upplåtelsetiden är 25 år och kan förnyas.

Urngravplatser med överensstämmande gravstenar är gulmarkerade och gravplatser med urnkammare är blåmarkerade.