Urngravplats på Riseberga kyrkogård.

Urngravplatser har plats för en eller flera urnor. Såväl liggande som stående gravstenar förekommer. Upplåtelsetiden är 25 år och kan förnyas.

Urngravplats med gravkammare.

Gravplatsen har en gjuten nedgrävd urnkammare och är försedd med befintlig liggande gravsten i storlek 90 x 90 cm.

Urngravplats med överensstämmande gravstenar.

Gravkvarteret har överensstämmande gravstenar med måtten 60 x 60 cm och strukturen är varannan polerad grå och varannan polerad röd.

Övriga urngravplatser

Urngravplatser finns på flera ställen på kyrkogården tillsammans med kistgravplatser.

Urngravplatser med överensstämmande gravstenar är gulmarkerade och gravplatser med urnkammare är blåmarkerade.