Urngravplats med överensstämmande gravstenar.

Gravkvarteret har överensstämmande gravstenar med måtten 60 x 60 cm och strukturen är varannan polerad grå och varannan polerad röd.

Finns det en befintlig gravsten vid upplåtandet, så ingår den kostnadsfritt i gravrätten. Text och dekor ombesörjs och bekostas dock av gravrättsinnehavaren. Gravplatsen kan förses med en ny gravsten vilken då ska se ut enligt reglemente.