Riseberga kapell

Kapellet används vid borgerliga- samt andra trosuppfattningars begravningsformer.