Övriga urngravplatser på Riseberga kyrkogård.

Urngravplatser finns på flera ställen på kyrkogården tillsammans med kistgravplatser.