Sammanträde för nya kyrkofullmäktige

Nyhet Publicerad

Konstituerande sammanträden 13/11 och 27/11

Nya kyrkofullmäktige i Klippans pastorat kallas till konstituerande sammanträden mån 13/11 kl. 19.00 samt mån 27/11 kl. 19.00 i S:t Petri församlingshem. Sammanträdet är offentligt och allmänheten hälsas välkommen. Dagordning finns tillgänglig på pastorsexpeditionerna i Klippan, Ljungbyhed och Östra Ljungby.

Bertil Lundberg

Kyrkorådets ordförande