Kolumbarium

Gravsättning av urnor inomhus.

Det finns ett kolumbarium i Klippans pastorat och det är på Riseberga kyrkogård. Det invigdes pingstafton 1936. Här finns det 88 urnnischer i 3 olika storlekar, angivet i centimeter 45 x 30, 45 x 50 samt 45 x 75 som är försedda med täckplattor av sandsten. En urnnisch kan rymma en eller flera urnor vilka ska vara av beständigt material.

Kolumbariet är öppet dygnet runt året om med undantag vid förrättning, renovering eller särskilda skäl.

Kyrkogårdsförvaltningen svarar för kolumbariets vård och underhåll. Besökare får medverka till utsmyckning med snittblommor och gravljus.

Upplåtelsetiden är 25 år och kan förnyas. Om inte gravrätten förnyas töms urnnischen när 25 år har gått sedan den senaste gravsättningen. Askan gravsätts då anonymt i minneslunden och urnan förstörs.

Öppnande av urnnisch får endast ske med hjälp av kyrkogårdsförvaltningen!