Kistgravplats på Riseberga kyrkogård

Kistgravplatser finns i såväl gräs som singel.

Buxbomramen planteras och klipps av kyrkogårdsförvaltningen medan eventuell stenram bekostas av gravrättsinnehavaren.

Upplåtelsetiden är 25 år och kan förnyas.