Kistgravplats på Östra Ljungby kyrkogård

Kistgravplatser finns i såväl gräs som i singel på Östra Ljungby kyrkogård.

Buxbomramen planteras och klipps av kyrkogårdsförvaltningen medan eventuell stenram bekostas av gravrättsinnehavaren.

Upplåtelsetiden är 25 år och kan förnyas. 

Kistgravplats i gräs.
Kistgravplats i gräs.
Kistgravplats i singel.
Kistgravplats i singel.