Kistgravplats på Klippans kapellkyrkogård

Kistgravplatser finns i gräs.

Eventuell stenram bekostas av gravrättsinnehavaren.

Upplåtelsetiden är 25 år och kan förnyas. 

Kistgravplats i gräs.