Kistgravplats på Gråmanstorp kyrkogård

Kistgravplatser finns i singel.

Buxbomramen planteras och klipps av kyrkogårdsförvaltningen medan eventuell stenram bekostas av gravrättsinnehavaren.

Upplåtelsetiden är 25 år och kan förnyas. 

Kistgravplats.