Kistgravplats

Dessa gravplatser finns både i gräs och singel. Det varierar mellan de olika kyrkogårdarna.

Eventuell buxbomram planteras och klipps av kyrkogårdsförvaltningen medan eventuell stenram bekostas av gravrättsinnehavaren.

Upplåtelsetiden är 25 år och kan förnyas.

 

Kistgravplatser finns på följande kyrkogårdar: