Gravrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter - Gråmanstorp kyrkogård

Gravrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter

Gravrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter framgår av begravningslagen.

Till gravrättsinnehavarens rättigheter hör bland annat att

 • bestämma vilka som ska gravsättas inom gravplatsen,
 • bestämma gravanordningens utseende och beskaffenhet, gäller ej vid begränsad gravrätt,
 • bestämma gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt, gäller ej vid begränsad gravrätt,
 • få gravrätten förnyad på vissa villkor vid upplåtelsetidens utgång,
 • återlämna gravplatsen till upplåtaren, huvudmannen.

Till gravrättsinnehavarens skyldigheter hör bland annat att

 • hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick, gäller ej vid begränsad gravrätt,
 • iaktta huvudmannens bestämmelser när det gäller gravanordningarnas utseende och beskaffenheter samt gravplatsens utsmyckning och ordnande i övrigt,
 • före gravrättstidens utgång till huvudmannen göra anmälan om förnyelse av gravrätten,
 • anmäla ny gravrättsinnehavare,
 • anmäla adressändring.

Gravskötselavtal

Har inte gravrättsinnehavare möjlighet att själv ”hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick” så kan man teckna gravskötselavtal med oss.

Gravskötsel kan beställas dels som ettårsavtal, där årskostnaden faktureras i förskott, dels som avräkningsavtal, där den aktuella årskostnaden avräknas innestående medel. Innan nytt gravskötselavtal tecknas, besiktigas gravplatsen och eventuell brist i underhållet åtgärdas på gravrättsinnehavarens bekostnad.

 • Käthe Saynor

  Käthe Saynor

  Svenska kyrkan, Klippans pastorat

  Gravregisteransvarig

  Mer om Käthe Saynor

  Käthe har sitt kontor i församlingsgården i Östra Ljungby och finns på plats tisdag-torsdag.

Tjänster till gravrättsinnehavare

Vi utför diverse tjänster såsom tvätt av gravsten, uppgrävning och plantering av växter, utläggning av singel m.m. Kontakt tas med ansvarig kyrkvaktmästare.