GDPR

Den nya bokstavskombinationen som alla måste lära sig.

Den 25 maj 2018 trädde en ny lag i kraft kallad GDPR (dataskyddsförordningen). Det är bestämmelser om hur personuppgifter ska skyddas för att bevara integriteten. Som medlem i Svenska kyrkan är du en del av en församling. Församlingarna erbjuder bland annat dop, konfirmationer, vigslar och begravningar,
och firar gudstjänster, mässor och andakter. Klippans pastorat ordnar också aktiviteter som barn- och ungdomsgrupper, caféer och mycket annat. För att vi ska kunna erbjuda det här till våra medlemmar måste både vi och Kyrkokansliet
centralt behandla vissa personuppgifter.
Om du vill veta mer eller vill se vilka uppgifter vill har om dig så kan du vända dig till expeditionen, tel. 0435-296 80, eller till klippans.pastorat@
svenskakyrkan.se. Vi behandlar din förfrågan så snart vi kan, senast inom 30 dagar.
Dataskyddsombud för Klippans pastorat är Johanna Gredfors Ottesen, tel. 0435-397 01. Maila Johanna genom att klicka johanna.gredfors.ottesen@svenskakyrkan.se.
Du kan läsa mer här: www.svenskakyrkan.se/
sa-behandlar-svenska-kyrkan-dina-personuppgifter