Askgravlund

Ger minneslundens frihet från skötselansvar men utan krav på anonymitet.

Askgravlunden har utvecklats från minneslunden och har därmed en kollektiv karaktär.

Gravsättning sker utan upplåtelse av gravrätt. Anhöriga får närvara vid gravsättningen. En framtida gravsättning bredvid tidigare gravsatt kan inte utlovas. Askan grävs ner utan hölje eller med hölje av lättförgängligt material.

Kyrkogårdsförvaltningen  ansvarar för vården av askgravlunden och för all plantering inom denna. Besökare får medverka till utsmyckning med snittblommor och ljus på anvisad plats . En gemensam plats finns där namnen på de gravsatta kan anges. Uppsättning och utformning av namnplattor ordnas av förvaltningen mot avgift som betalas av dödsboet/anhöriga innan gravsättningen. Askgravlunden ger minneslundens frihet från skötselansvar men utan minneslundens krav på anonymitet.

Askgravlundar finns på följande kyrkogårdar: