Foto: Anette Torgnysdotter

Väte församlings brudkrona

Flera av kyrkorna i Klinte pastorat har en brudkrona som man kan låna om man ska viga sig i någon av våra kyrkor.

Brudkrona av förgyllt silver. Genombruten krans med fasetterade och färgade stenar. Uddarna genombrutna. Varannan nod med två runda och en rektangulär ofärgad sten. Mellan de runda stenarna ett hängande löv. Varannan udd har endast en rektangulär sten. De runda stenarna är fastsatta på en smidd blommanschett. Två nålar ingår.

Bakgrund: Brudkronan är en gåva från Väte kyrkliga syförening. Den köptes 1951 för 1 850 kronor.