Foto: Sophie Malmros

Sanda kyrka

Sanda kyrka ligger i Sanda socken och ingår i Sanda,Västergarn och Mästerby församling.

Sanda kyrka restaurerades från topp till tå!

 Sanda kyrka nyinvigdes efter restauration 2020.

Detta är ett reportage från när den restaurerades:

Hela kyrkans inre är uppfyllt av byggställningar från golv till tak. Arbetet började i november, berättar Gundemar Lindahl som är hantverkare på Byggnadshyttan Kalk & Bygg AB. Då täcktes vissa känsliga delar såsom altaruppsatsen, bänkkvarteren, predikstolen, orgeln och krucifixet in med masonit och mjuk väv för att skyddas från byggdamm. Sedan kom företaget Svenska Höjdbolaget AB och byggde upp alla byggnadsställningar under ett par veckor. Just nu jobbar hantverkare tillsammans med konservatorer med att rengöra sten– och putsytor. Vad är det då som smutsar ner i kyrkan? - Det är helt enkelt sot och damm som virvlar upp mot taket av värmecirkulationen i luften, svarar Gundemar. Senaste rengöringen skedde 1956-57 och nu är det dags igen. Samtidigt med rengöringen kommer man också att reparera putsytor och avfärga med vit kalkfärg på kalkytorna.

Daniel Sjöberg, hantverkare på Byggnadshyttan Kalk & Bygg AB, konstaterar att Sanda har mycket originalputs kvar. Däremot har stenytor bemålats med en brunaktig färg under tidigare restaureringar. Varför vet man inte riktigt.

Har det gjorts några spännande fynd? Man har återfunnit svaga målningar i putsen ovanför predikstolen. Det är rester av en draperimålning som man känt till tidigare. Sedan har man hittat putsritsar i stenen från medeltida stenhuggare. Alltså en slags hjälplinjer för hur putsen skulle passas in. Initialer och årtal. Men även senare tiders hantverkare har lämnat spår efter sig. Det är tradition att lämna initialer och årtal efter sig, säger Daniel Sjöberg. Det är också en bra hjälp för nästkommande att se när någon senast arbetade med kyrkan. Roligt nog har man just hittat initialer från kollegerna Karl-Mauritz Ekengren och Curth Klasén från ett arbete utfört i tornhuset 1989. En medeltida konstskatt. Rebeca Kettunen är konservator och tar mig runt på en konsthistorisk tur bland målerierna. De tidigaste målerierna finns i tornhuset och är från c:a 1250. De består av en liten rosett i taket och kvadermåleri runt fönster och dörrar. I långhuset ser vi måleri som skapades kring sekelskiftet 1300. Det är slingornamentik i valven och stora väggmålningar föreställande St Nikolaus resa, Kejsar Henriks själavägning, en kalvariegrupp och gravläggningen. I koret finns det slingornamentik och sex konsekrationskors från c:a 1350. Åter i långhuset finns passionsmåleriet, med 14 scener skildrande Jesu lidande, som är från c:a 1470. Längst ner i långhuset finns också en målning föreställande tjuvmjölkerskan från sent 1400-tal. 

Röda färger. Rebeca berättar att en del av den svarta färgen i vissa detaljer, t.ex. målade kinder som mörknat, från början har varit röd men mörknat med tiden. Det finns tre sorters rödfärg som vanligen användes. Den som mörknat är antingen Cinnober, som innehåller kvicksilver, eller Mönja, som innehåller bly. Den röda färg som vi ser som orangeröd är Järnoxid och den har inte förändrats. Efterarbete. När alla sten– och putsytor rengjorts och lagats kommer man att dra om all el och när ställningarna tagits ned fortsätter man med restaureringen av måleriet på de träföremål som just nu är inbyggda i skydd för dammet. Sedan tillkommer det arbeten utvändigt såsom mindre takreparationer, uppsättning av fågelnät och viss stenkonservering mm. Hela restaureringen beräknas vara klar i maj.

En lucka i byggställningen leder upp till högst uppe inunder takvalven.

Text:
Sophie Malmros

Koviks kapell

Vill du boka Koviks kapell?
Kontakta Georg Ekström
0498-26 56 04 eller 018-30 28 12
e-post: koviksmuseum@gmail.com