Foto: Linda Mickelsson/IKON

Livets händelser

Närvaro, öppenhet och hopp.

 Livet är föränderligt. Vi föds, vi åldras och vi dör. Däremellan pågår livet med upp- och nedgångar, mellan glädje och sorg. Vi vill med närvaro, öppenhet och hopp finnas här för dig genom livets alla skeden.
 
Dop, konfirmation, vigsel och begravning är stora och viktiga händelser i människors liv som vi synliggör i gudstjänsten. Det är högtider som hjälper oss att uttrycka våra känslor av glädje eller sorg. Här kan du läsa mer.

Dop

I dopet förs barnet in i livets stora sammanhang, i gudsgemenskapen.

Konfirmation

Vill du konfirmera dig? Nu bjuder vi in dig som går i åk 8

Vigsel

Kärleken har en central roll i kristen tro. Gud beskrivs som kosmisk kärlek. Jesus förkroppsligar samma kärlek och visar den i både ord och handling. Utan kärlek inget liv.

Begravning

Mitt i det svåraste av svåra, måste du också planera en begravning.