Foto: Linda Mickelsson/IKON

Livets händelser

Närvaro, öppenhet och hopp.

 Livet är föränderligt. Vi föds, vi åldras och vi dör. Däremellan pågår livet med upp- och nedgångar, mellan glädje och sorg. Vi vill med närvaro, öppenhet och hopp finnas här för dig genom livets alla skeden.
 
Dop, konfirmation, vigsel och begravning är stora och viktiga händelser i människors liv som vi synliggör i gudstjänsten. Det är högtider som hjälper oss att uttrycka våra känslor av glädje eller sorg. Här kan du läsa mer.

Dop

Vill du döpa ditt barn? Eller vill du själv bli döpt? Dopet är en fest för livet och en tradition som är lika fin oavsett om den som döps är ung eller gammal.

En konfirmand har ett halsband med ett kors runt halsen.

Konfirmation 2024-2025

Vill du konfirmera dig? Hör av dig till oss!

Vigsel

Att ingå äktenskap är att ge varandra löftet att dela glädje och svårigheter i en livslång gemenskap.

Begravning

Mitt i det svåraste av svåra, måste du också planera en begravning.