Foto: Kent Österdahl

Pastoratskören Cikoria

Erik och pastoratskören Cikoria välkomnar nya och gamla körsångare.

Sanda kyrkokör har funnits i 100 år i år. Och Anders Olsson har sjungit i kören i 50 år.

Foto: Carina Hansén

Anders Olsson är den körsångare som har varit med längst i Sanda kyrkokör. Vad fick honom då att börja i kyrkokören? Jo, moster Rut Hallgren övertalade honom att komma med och sedan dess har han sjungit vidare. Idag är Anders även med i Tofta Manskör. Hemma hos Anders Olsson tittar vi på bilder och papper från Sanda kyrkokörs historia. En skrift från körens 50- årsjubileum berättar om hur kören bildades 1918 under kantorn och folkskolläraren Hjalmar Gadd som beskrivs som "den kanske genom tiderna störste eldsjälen för sång och musik, inom Sanda församling."

Kören sjöng vid kyrkoårets större högtider men Hjalmar Gadd såg till att kören även gjorde konserter runt om på Gotland. 1925 reste Hjalmar och kören till Stockholm på en sångarfest anordnad av Sveriges Körförbund. Efter denna resa tog Hjalmar Gadd, tillsammans med Alex Stengård i Hejde, initiativet till att bilda Gotlands körförbund. "Från Hjalmar Gadds tid berättas, att man brukade börja vid åttatiden på kvällen i skolan där man höll på fram mot halvtolvtiden på natten. Men det kunde mycket väl hända att när man slöt i skolan ville han höra hur det lät i kyrkan. Så fick man bege sig dit för att, lysta av en stearinljusstump, fortsätta med övningarna fram mot tvåtiden." Från den här tiden tillkom också många av körens traditioner. Varje Kristi himmelfärds dag sjöng man ifrån Sandas kyrkas torn (idag på kyrktrappan av praktiska skäl). Och ännu sjunger kören vid majbrasan i Sanda. 1939 delades platsen som skollärare och kantor upp i två tjänster. Anders Olssons moster Rut Hallgren anställdes som kantor och ny körledare. Med tiden kom hennes man Lennart att hjälpa till som körledare. Genom åren har kantorer kommit och gått. Även kören har förändrats. Under 2:a världskriget var Sanda kyrkokör tillfälligt en damkör pga beredskapen. Men den 9 juni kl. 17:00 i Sanda kyrka får vi tillfälle att se Sanda & Klinte kyrkokör i sin nuvarande uppställning ledda av Erik Tibell. Konserten bjuder på en blandad repertoar av sådant som kören har sjungit mycket genom åren. Allt från Benny Andersson till Beethoven utlovas!

Foto: Carina Hansén

Att sjunga är hälsosamt och roligt!

Vi söker ständigt nya körmedlemmar, så tveka inte att ta kontakt.

Sanda kyrkokör och Klinte kyrkokör är två vuxenkörer som har gått ihop och bildat pastoratskören Cikoria.
Cikoria övar i Klinte församlingshem på onsdagar kl. 18.30-20.30.
Ansvarig kyrkomusiker är Erik Tibell.
Välkomna!
 
Erik Tibell 070-315 75 67 eller 24 01 79 erik.tibell@svenskakyrkan.se
 
Foto: Kent Österdahl