Klinte församlings brudkrona

Flera av kyrkorna i Klinte pastorat har en brudkrona som man kan låna om man ska viga sig i någon av våra kyrkor

Klinte församlings brudkrona,

är av förgyllt silver. Kronringen har punsad dekor i form av rundlar. Kronringen är även försedd med fyra hål för isättning av de två tillhörande nålarna. Ovanför kronringen finns åtta ståndare som uppåt avslutas i en liljeliknande form. Mellan ståndarna finns två hängande, spetsbågar. I den övre hänger ett hjärta och på den nedre finns en bladdekor vid spetsen. Brudkronan förvaras i ett tillhörande etui. Etuiet är klätt med rött skinn på utsidan och ett rött tyg på insidan. På lockets insida finns en inskription. I etuiet förvaras även två små brudböcker.
Bakgrund: Brudkronan är en gåva av Betty Smitterberg 1941

Klinte församlings Brudkrona