Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Klinte pastorat Besöks- och postadress: Församlingshemmet, Klinte Kyrkskolan 703, 62376 KLINTEHAMN Telefon: +46(498)240005 E-post till Klinte pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Fröjel kyrka

Fröjel kyrka och församling ligger i Fröjel socken.

Dopfunten i Fröjel kyrka kommer från olika tider. Foten i sandsten har antagligen tillhört den dopfunt som fanns redan i 1100-tals kyrkan och är därmed kyrkans äldsta inventarium. Den ursprungliga funten kan ha blivit skadad och ersatt med nuvarande cuppa (skål) av rödaktig kalksten prydd med fabeldjur. Funtens vida öppning förklaras av att dopbarnet fram till 1500-talet helt nedsänktes i vattnet. Dopfunten i Fröjel tillhör en grupp dopfuntar som under 1300-talet härifrån exporterades till olika östersjöländer.

Predikstolen är från 1600-talet med bilder av de fyra evangelisterna.
Altaruppsatsen är från 1634 av Peter van Eghens verkstad - en av den danske kung Christian IV (C4) till Gotland inkallad bildhuggare. Central motivet är nattvardens instiftande och sidoskulpturerna föreställer Mose med lagens tavlor och Johannes döparen.

Skolgården 

Vill du hyra Skolgården i Fröjel?
Se kontaktuppgifter på Fröjel hembysdförenings sida. Länk finns nedan.

Fröjel hembygdsförening:
http://www.frojel.net/

Länkar