Foto: Anette Torgnysdotter

filmKLUBBEN

För dig som vill filma!

Vår filmKLUBB riktar sig till de som är 11-13 år.

Vi lär oss grunderna i hur man filmar och redigerar.

Vi gör egna filmer utifrån dina egna idéer.

Vi ser filmer och äter popcorn!

Varje träff avslutas med en andakt.