Foto: Birgitta Melén

Vitaby kyrkogård

Lapidarium under uppbyggnad våren 2020

Med tanke på utsikten skulle man kunna tro att Vitaby kyrka är församlingens högst belägna. Den ligger dock endast 62 m ö h. Vitaby är en kuperade kyrkogård, och trappan som leder upp till den majestätiskt överblickande kyrkan är lite av ett kraftprov. Men de flesta anser att det är mödan värt. Uppifrån kyrkan har man en milsvid, och vidunderligt vacker utsikt över hav, åkrar och betesmark.

Kyrkogården består av tre delar, själva kyrkogården, minneslunden samt urnlunden. Med sina ca 24850 kvadratmeter är Vitaby den största kyrkogården i Kiviks församling.

Gravskick

Med gravskick menas det sätt som den avlidne gravsätts på. I Kiviks församling tillämpas fem olika gravskick: kistgrav, urngrav, askgravplats, minneslund och askgravlund.

På Vitaby kyrkogård finns kist- och urngravplatser, askgravplats och minneslund. Mer information om olika slags gravar i Kiviks församling finns längre ner på sidan i PDF-fil.

Gravskötsel

Den som är gravrättsinnehavare är skyldig att hålla sin gravplats i ordnat och värdigt skick. Mer information finns längre ner på sidan i PDF-fil Gravskötsel.

Gravfrid eller griftefrid

Gravfrid eller griftefrid är ett lagfäst skydd som dels avser kvarlevorna efter en avliden person och dels gravplatsen och kyrkogården/begravningsplatsen och som innebär att detta inte får vanäras eller skadas.

För en enskild gravplats är gravfriden 25 år. Detta innebär att en återlämnad eller återtagen gravplats kan återupplåtas tidigast 25 år efter den senaste gravsättningen.

Gravplatsföreskrifter

För att kunna skapa vackra och enhetligt sammanhållna kyrkogårdar och därmed bibehålla kyrkogårdarnas särskilda karaktär, finns det gravplatsföreskrifter. För att kunna bevara den historiskt betingade variationen, så ser gravplatsföreskrifterna olika ut för olika områden (kvarter) på våra kyrkogårdar.  

Föreskrifterna gäller ofta vilken typ av gravsten som får anläggas, hur planteringen utförs, vilka områden som skall bevaras med buxbom och vilka som efterhand sås in i gräs. Föreskrifterna som tillkom 2009 gäller dock inte retroaktivt.

Har du frågor om

Vitaby kyrkogård
ta kontakt med
vaktmästare              
Telefontid: ti-fr 9–9.30
0414-704 31.
 
gravrätt/gravskötsel

ta kontakt med pastorsexpeditionen Södra Mellby
Expeditionen öppen måndag, onsdag, kl 10-12

tel. 0414-700 65

e-post: kiviks.forsamling@svenskakyrkan.se