Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vitaby kyrka

Kyrkans äldsta delar, långhuset med kor och absid mot öster, är från senare delen av 1100-talet. Tornet i väster restes under 1200-talet och därefter har kyrkan byggts till med vapenhus i söder mot 1400-talets slut och den så kallade nykyrkan i norr under andra halvan av 1700-talet. År 1846 byggdes ”Videmullingaskunken”, läktaren i nykyrkan, av och för fiskarbefolkningen på Vitemölla.

Dopfunten, som i dag är placerad i koret, var troligtvis det första stora inventariet som fanns i Vitaby kyrka. Triumfkrucifixet från tidigt 1200-tal berättar om livets seger över döden. Kristus är här inte den lidande människosonen utan hjälten som bär segerns förgyllda krona. Predikstol och altaruppsats är från 1600-talet och nuvarande bänkinredning från mitten av 1700-talet. Kyrkan rymmer 190 personer.

Har du frågor?

Ta kontakt med
vaktmästare Ulf Nilsson
Telefontid: ti, on, fr 9–9.30
0708-74 95 09

Besöksadress
Vitaby 211, Vitaby