Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vigsel

Gåva och ansvar. Genom vigsel förenas två personer i äktenskap där både gåvan och ansvaret tydliggörs. Man lovar att ta hand om och skydda kärleken och att stå vid varandras sida livet ut. Det är stort att säga. Det är starkt att höra.

 Vid en vigsel i kyrkan ramar vi in den mänskliga kärleken i Guds, det heligas, sammanhang. Vigseln är en gudstjänst där både högtiden och glädjen markeras. Vigselparet säger i ömsesidighet offentligt ja till varandra.

Vigselgudstjänsten

En vigselgudstjänst kan se ut på olika sätt. Den kan vara en ”privat” akt med endast två vittnen och vigselförrättare, den kan vara en stund för den närmsta familjen, och den kan äga rum med många släktingar och vänner närvarande. De som redan vigts borgerligt kan också vid en ceremoni få välsignelse över sitt äktenskap.

Den kyrkliga vigseln kan utformas ganska enkelt och avskalat och den kan broderas ut med musik, sång eller diktläsning. Vigselprästen träffar brudparet en tid före bröllopet för ett samtal om livet och kärleken, och för att samråda kring hur man vill att vigselakten ska utformas.

Vigseltider

Vigsel kan ske i någon av våra kyrkor, eller på någon annan plats som är viktig för brudparet, även utomhus. I Kiviks kapell och utomhus är vigsel möjlig endast 1 maj-30 september. Våra vigseltider är normalt lördagar klockan 12.00, 14.00 och 16.00. Sommartid är det många som vill gifta sig. Om man är angelägen om en särskild dag/tid/kyrka är rådet att vara ute i god tid.

Kostnad

Om en eller båda tillhör Svenska kyrkan står hemförsamlingen för kostnaden via ett clearingsystem församlingarna emellan. Om ingen i brudparet är medlem i Svenska kyrkan bör ni kontakta expeditionen för information om kostnader.

Bekräftelse av vigsellöften

De som redan är gifta, kanske sedan många år, kan känna att de gärna skulle vilja bekräfta sin vigsel. Kanske vill de bli påminda om kärlekens kraft och än en gång i ritens form gestalta kärlek, tillit och gemenskap. Då finns möjligheten att bekräfta sina vigsellöften. Denna akt kan utformas mycket fritt och personligt tillsammans med präst. Ceremonin kan ske enskilt eller tillsammans med inbjudna gäster.

Boka vigsel

För bokning av vigsel kontakta
pastorsexpeditionen, gärna via mejl
kiviks.forsamling@svenskakyrkan.se eller på
telefon 0414-70065. 

 

 

Brudkronor

I Kiviks församlingens ägo finns flera vackra brudkronor som går att låna vid vigsel i församlingen.