Meny

Vigsel

Gåva och ansvar. Genom vigsel förenas två personer i äktenskap där både gåvan och ansvaret tydliggörs. Man lovar att ta hand om och skydda kärleken och att stå vid varandras sida livet ut. Det är stort att säga. Det är starkt att höra.

Vigseln är en gudstjänst där både högtiden och glädjen markeras. Vigselparet säger i ömsesidighet offentligt ja till varandra.

Vigselgudstjänsten

En vigselgudstjänst kan se ut på olika sätt. Den kan vara mindre eller större, men det måste alltid finnas minst två vittnen.

Den kyrkliga vigseln kan utformas enkelt och avskalat, men den kan också broderas ut med musik, sång eller diktläsning. Vigselprästen träffar brudparet en tid före bröllopet för ett samtal om livet och kärleken, och för att samråda kring hur man vill att vigselakten ska utformas.

Vigseltider

Vigsel kan ske i någon av våra kyrkor, eller på någon annan plats som är viktig för brudparet, även utomhus. I Kiviks kapell och utomhus är vigsel möjlig endast 1 maj-30 september. Våra vigseltider är normalt lördagar klockan 12.00, 14.00 och 16.00. Sommartid är det många som vill gifta sig. Om man är angelägen om en särskild dag/tid/kyrka är rådet att vara ute i god tid.

Kostnad

Om en eller båda tillhör Svenska kyrkan står hemförsamlingen för kostnaden via ett inomkyrkligt debiteringssystem. Om ingen i brudparet är medlem i Svenska kyrkan bör ni kontakta expeditionen för information om kostnader.

HINDERSPRÖVNING

Eftersom vigseln är en civilrättslig handling måste vigselparet begära hindersprövning hos Skatteverket och lämna över blanketten till tjänstgörande präst i god tid före vigseln.

välsignelse och Bekräftelse av vigsellöften

De som redan är gifta, kanske sedan många år, kan känna att de gärna skulle vilja bekräfta sin vigsel. Kanske vill de bli påminda om kärlekens kraft och än en gång i ritens form gestalta kärlek, tillit och gemenskap. Då finns möjligheten att bekräfta sina vigsellöften. Denna akt kan utformas mycket fritt och personligt tillsammans med präst. Ceremonin kan ske enskilt eller tillsammans med inbjudna gäster.

Boka vigsel

För bokning av vigsel kontakta
pastorsexpeditionen, gärna via mejl
kiviks.forsamling@svenskakyrkan.se eller på
telefon 0414-700 65. 

 

 

Mer information

Brudkronor

I Kiviks församlingens ägo finns flera vackra brudkronor som går att låna vid vigsel i församlingen.