Södra Mellby kyrkogård

Med sina 102 m ö h är Södra Mellby kyrka den högst belägna kyrkan i Kiviks församling, och den ligger faktiskt flera meter högre än självaste Stenshuvud. Kyrktornet fungerar fortfarande som ett utmärkt riktmärke för sjöfarare, precis som det alltid gjort.

Den som är intresserad av gamla gravstenar bör absolut göra ett besök på den gamla delen av kyrkogården, där för övrigt den medeltida kyrkan låg innan den revs 1886. Här finns ett stort urval av spännande gravstenar.

Gravskick

Med gravskick menas det sätt som den avlidne gravsätts på. I Kiviks församling tillämpas fem olika gravskick: kistgrav, urngrav, askgravplats, minneslund och askgravlund.

På Södra Mellby kyrkogård finns kist- och urngravplatser, askgravplats, minneslund och askgravlund. Mer information om olika slags gravar i Kiviks församling finns längre ner på sidan i PDF-fil.

Gravskötsel

Den som är gravrättsinnehavare är skyldig att hålla sin gravplats i ordnat och värdigt skick. Mer information finns längre ner på sidan i PDF-fil Gravskötsel.

Gravfrid eller griftefrid

Gravfrid eller griftefrid är ett lagfäst skydd som dels avser kvarlevorna efter en avliden person och dels gravplatsen och kyrkogården/begravningsplatsen och som innebär att detta inte får vanäras eller skadas.

För en enskild gravplats är gravfriden 25 år. Detta innebär att en återlämnad eller återtagen gravplats kan återupplåtas tidigast 25 år efter den senaste gravsättningen.

Gravplatsföreskrifter

För att kunna skapa vackra och enhetligt sammanhållna kyrkogårdar och därmed bibehålla kyrkogårdarnas särskilda karaktär, finns det gravplatsföreskrifter. För att kunna bevara den historiskt betingade variationen, så ser gravplatsföreskrifterna olika ut för olika områden (kvarter) på våra kyrkogårdar.  

Föreskrifterna gäller ofta vilken typ av gravsten som får anläggas, hur planteringen utförs, vilka områden som skall bevaras med buxbom och vilka som efterhand sås in i gräs. Föreskrifterna som tillkom 2009 gäller dock inte retroaktivt.

Har du frågor om

Södra Mellby kyrkogård
ta kontakt med
vaktmästare Bengt Svensson
telefontid: ti-fr 9–9.30 
0414-704 31

gravrätt/gravskötsel

ta kontakt med pastorsexpeditionen Södra Mellby
Expeditionen öppen måndag, onsdag, kl 10-12

tel. 0414-700 65

e-post: kiviks.forsamling@svenskakyrkan.se