Foto: Viktor Eld

Södra Mellby kyrka

Härlig rymd och mycket ljus.

Södra Mellby kyrka stod färdig 1887. När man kommer in i kyrkan möts man av rymd och ljus under lätta tältvalv. Kyrkorummet har en fantastisk akustik och rymmer cirka 400 personer.  

Kyrkans äldsta inventarie är dopfunten i mörk kalksten, troligen huggen i en verkstad på Gotland någon gång under tidigt 1200-tal. Predikstolen är ett renässansarbete liksom baldakinen över dopfunten medan altaruppsatsen sväller ut i barock. Samtliga dessa inventarier kommer från den medeltida kyrka som revs 1887.

På läktaren i väster tronar instrumentens drottning, en fransk-romantisk skönhet.