Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Södra Mellby kyrka

Södra Mellby kyrka stod färdig 1887. När man kommer in i kyrkan möts man av rymd och ljus under lätta tältvalv. Kyrkorummet har en fantastisk akustik och rymmer cirka 400 personer.  

Äldst i kyrkan är dopfunten i mörk kalksten, troligen huggen i en verkstad på Gotland någon gång under tidigt 1200-tal. Predikstolen är ett renässansarbete liksom baldakinen över dopfunten medan altaruppsatsen sväller ut i barock. Samtliga dessa inventarier kommer från den medeltida kyrka som revs 1887.

På läktaren i väster tronar instrumentens drottning, en fransk-romantisk skönhet.