Samtal pågår - våren 2023

Tre möjligheter att tala och lyssna tillsammans

Öppen samtalsgrupp

I församlingshemmet S Mellby tisdagar (februari-mars) kl. 14-15. Start 7 feb.

Kyrkoherde Per Frostensson leder samtalet. Gruppen är helt öppen och alla ges möjlighet att ta upp det som känns angeläget i nuet. Välkommen att vara med varje gång eller vid enstaka tillfällen. Ingen föranmälan.

Frågor? Per Frostensson 0414-713 61

Bibelsamtal

I församlingshemmet S Mellby onsdagar (jämna veckor) kl. 14.30. Start 22 feb.

Komminister Rebecka Hedén Judt leder samtalet. Vi använder den gamla kristna metoden Lectio Divina – ett sätt att läsa bibeln. Vi närmar oss bibelordet med en bedjande och lyssnande hållning. Det handlar mer om att låta Guds ord förklara mitt liv, än om att jag ska hitta förklaringar i bibeln.

Anmäl ditt intresse till rebecka.hedenjudt@svenskakyrkan.se eller 0414-713 62

Teologisk hörna

Vid brasan på Antikvariat Lappri (strax söder om S Mellby kyrka).
Fyra lördagar under våren (25 feb, 1 april, 29 april, 3 juni) kl. 16-17.30.

Lördag 25 februari
Skapade Gud världen ur tomma intet? Perspektiv från nutida teologi.
Birgitta Melén (teologie master) inleder med kort föredrag och därefter samtal.
Ingen föranmälan.

Frågor? birgittamelen@gmail.com