Ravlunda kyrkogård

Med en yta av ca 7000 kvadratmeter har Ravlunda kyrka den minsta, men tveklöst mest välbesökta kyrkogården i församlingen. Här ligger t ex författaren Fritiof Nilsson Piraten och vispoeten Olle Adolphson begravda, och deras gravar lockar tusentals besökare varje år.

Sommartid kan man från Ravlunda kyrkogård se hur ångtåget mellan St Olof och Brösarp frustande tar sig uppför de branta partierna nedanför kyrkan, och man har en fantastisk utsikt över hav, åkrar och betesmarker.

Gravskick

Med gravskick menas det sätt som den avlidne gravsätts på. I Kiviks församling tillämpas fem olika gravskick: kistgrav, urngrav, askgravplats, minneslund och askgravlund.

På Ravlunda kyrkogård finns kist- och urngravplatser samt askgravlund. Mer information om olika slags gravar i Kiviks församling finns längre ner på sidan i PDF-fil.

Askgravlunden i Ravlunda
Askgravlunden på Ravlunda kyrkogård. Foto: Wolf Lackschewitz

Gravskötsel

Den som är gravrättsinnehavare är skyldig att hålla sin gravplats i ordnat och värdigt skick. Mer information finns längre ner på sidan i PDF-fil Gravskötsel.

Gravfrid eller griftefrid

Gravfrid eller griftefrid är ett lagfäst skydd som dels avser kvarlevorna efter en avliden person och dels gravplatsen och kyrkogården/begravningsplatsen och som innebär att detta inte får vanäras eller skadas.

För en enskild gravplats är gravfriden 25 år. Detta innebär att en återlämnad eller återtagen gravplats kan återupplåtas tidigast 25 år efter den senaste gravsättningen.

Gravplatsföreskrifter

För att kunna skapa vackra och enhetligt sammanhållna kyrkogårdar och därmed bibehålla kyrkogårdarnas särskilda karaktär, finns det gravplatsföreskrifter.

För att kunna bevara den historiskt betingade variationen, så ser gravplatsföreskrifterna olika ut för olika områden (kvarter) på våra kyrkogårdar.   Föreskrifterna gäller ofta vilken typ av gravsten som får anläggas, hur planteringen utförs, vilka områden som skall bevaras med buxbom och vilka som efterhand sås in i gräs. Föreskrifterna som tillkom 2009 gäller dock inte retroaktivt.

Har du frågor om

Ravlunda kyrkogård
ta kontakt med
vaktmästare Bengt Svensson
telefontid: ti-fr 9–9.30 
0414-704 31

gravrätt/gravskötsel

ta kontakt med pastorsexpeditionen Södra Mellby
Expeditionen öppen måndag, onsdag, kl 10-12

tel. 0414-700 65

e-post: kiviks.forsamling@svenskakyrkan.se