Ravlunda interiör mot öster
Foto: Wolf Lackschewitz

Öppen kyrka - Ravlunda

Visning 11-15 mån-fre (1 juli-2 augusti)

Kyrkans äldsta delar, långhuset, koret och absiden mot öster, är från tidigt 1200-tal. Tornet i väster fanns möjligen med i tanken redan från början men byggdes till först senare någon gång under 1400-talet. Den enda ytterporten finns idag på kyrkans södra sida och leder in i vapenhuset som byggdes till på 1400-talet. På norra sidan gjordes en utbyggnad på 1600-talet

Dopfunten av brun kalksten är kyrkans äldsta inventarium, och den var troligtvis också långhusets enda ”möbel” under kyrkans första tid. Altaruppsats och predikstol kom långt senare kring sekelskiftet 1600. Den nuvarande bänkinredningen är från mitten av 1700-talet. Kyrkan rymmer 130 personer.

En presentation av Ravlunda kyrka finns även här: http://www.kyrkoguiden.se/skane_039.html