Präster

Har du frågor inför ditt dop eller din vigsel? Behöver du någon att prata med? Här hittar du kontaktuppgifter till våra präster.

Kyrkoherde

Mattias Andersson

Kiviks församling

Präst - kyrkoherde

Präster

May Heldal

Kiviks församling

Präst - komminister