Foto: Maria Jeppsson

Orgeln

Instrumentens drottning

vad är en orgel?

Enligt Nationalencyklopedin är orgeln ett blåsinstrument som förses med luft genom ett bälgverk och spelas med tangenter. Ljudet alstras i pipor. Detta är endast en teknisk definition som berättar om hur ljudet alstras i instrumentet, men en orgel är någonting mycket mera. Framförallt är orgeln klang, och instrumentets olika stämmor kan kombineras till de mest häpnadsväckande klangfärger.

Tre huvuddelar
Orgeln har tre huvuddelar. Pipverket består av alla piporna. Luftverket är de luftlådor som piporna står på, fläkten som pumpar in luft i orgeln och de bälgar och luftkanaler som transporterar denna luft till luftlådorna. Regerverket kallas det system som överför kraft från tangent till ventil. När organisten trycker ner en tangent öppnas en ventil och luft släpps in i motsvarande pipa. En fjärde del av detta fantastiska instrument är orgelfasaden.

Foto: Maria Jeppsson

En orkester som spelas med händer och fötter
Orgeln brukar liknas vid en orkester. En orkester har olika instrument och en orgel har olika register eller stämmor. Liksom varje instrument i orkestern har sin speciella klang så har varje stämma i orgeln sin alldeles egna klangfärg. Stämmorna i en orgel är oftast organiserade i grupper som kallas verk. Stora orglar kan ha 4, 5 eller till och med 6 olika verk medan små orglar endast har 1 eller 2. Varje verk spelas från en egen klaviatur, eller manual, i spelbordet (orgelns ”manövercentral”). Huvudverk kallas den största grupperingen av stämmor. I ett svällverk är stämmorna inbyggda i ett skåp som kan öppnas och stängas med hjälp av en fottrampa. Pedalverk är den stämgrupp som organisten spelar på med fötterna. En klaviatur som man spelar på med fötterna kallas pedal (jämför manual där man spelar med händerna).

 

 

 

 

 

Orgelpipor Foto: Maria Jeppsson