Foto: Maria Jeppsson

Musik

I den kristna gudstjänsten har sång och musik stor betydelse. Lovsång är ett uttryck för människans kärlek till Gud. En av människans viktigaste uppgifter är att, som representant för hela skapelsen, lovsjunga skaparen.

Liturgisk sång

När vi sjunger i gudstjänstens ritual kallas det liturgisk sång. I högmässans ordning finns flera delar som församlingen sjunger, t ex Kristusrop, Lovsången, Helig och O, Guds lamm. Det finns även delar som sjungs av en liturg (oftast tjänstgörande präst), t ex Gloria och Lovsägelsen. Under kyrkoåret växlar melodier och texter. Vi använder både mycket gammal musik med rötter i den gregorianska sången och nyare tonsättningar. ”Att sjunga – det är att bedja”  lär kyrkofader Augustinus ha sagt och kanske är detta en bra grundsyn när det gäller liturgisk sång. Sången riktas inte till en lyssnande konsertpublik utan till Gud som är liturgins huvudperson.

Psalmsång

Att sjunga psalmer i gudstjänsten är inte en förevändning för sällskaplig allsång. Inte heller är psalmerna utfyllnad mellan högmässans olika moment. Men varför sjunger vi då psalmer i gudstjänsten?  Psalmerna har en liturgisk funktion. Texterna uttrycker erfarenhet av tro, och många psalmer är formulerade som böner. I högmässan ingår 4 eller 5 psalmer. Dessa väljs utifrån kyrkoårets olika högtider, men också med tanke på vilken placering och funktion psalmen har i högmässans ordning, är det en inledningspsalm, en nattvardspsalm eller kanske en lovpsalm. I våra gudstjänster använder vi ”Den svenska psalmboken” (1986) med Verbums tillägg och Psalmer i 2000-talet.

Orgelmusik

I dag har nästan alla kyrkorum minst en orgel. Från senare delen av 1800-talet byggs det orglar, inte bara i de stora städernas kyrkor, utan även i många kyrkor på landet. Organistens främsta uppgift var då, och är idag, att med orgelns hjälp stödja och underlätta församlingens psalmsång och den liturgiska sången.  Orgelmusik förekommer också ofta som instrumentalmusik i gudstjänsten. Musiken kan understryka, komplettera eller kontrastera det talade ordet. Nästan alla högmässor i vår församling avslutas med orgelmusik, och ibland får orgeln ”komma till tals” mellan textläsningar eller efter predikan.