Medlemskap

Svenska kyrkan är en stor sammanslutning av ungefär sju miljoner medlemmar. Hela kyrkans liv, verksamhet och ekonomi bygger på medlemmarnas insatser och engagemang. Utan medlemmar ingen kyrka.

Kiviks församling är en av kyrkans minsta och samtidigt mest avgörande beståndsdelar, en församling. I dag (mars 2021) är det ungefär 1430 medlemmar som tillhör församlingen. Som medlem kan du välja nivå på ditt engagemang i församlingen. Du bidrar med din kompetens, ditt kunnande och med det kanske viktigaste: att vara en del av gemenskapen och dialogen. Kyrkoavgiften, den solidariska medlemsavgiften, används ansvarsfullt till vård- och underhåll av våra kyrkor, men också förstås till personal för gudstjänster och alla olika verksamheter.

Vi tror på den lilla församlingens nätverk och möjligheter. Varje medlem är viktig.

Välkommen som medlem i Kiviks församling.

 

Dina uppgifter

Var vänlig markera de svar som är aktuella