Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Medlemskap

Svenska kyrkan är en stor sammanslutning av ungefär sju miljoner medlemmar. Hela kyrkans liv, verksamhet och ekonomi bygger på medlemmarnas insatser och engagemang. Utan medlemmar ingen kyrka.

Kiviks församling är en av kyrkans minsta och samtidigt mest avgörande beståndsdelar, en församling. Det är cirka 1700 som tillhör församlingen. Som medlem kan du, kanske under olika perioder av livet, välja nivå på ditt engagemang i församlingen. Du bidrar med din kompetens, ditt kunnande och med det kanske viktigaste: att vara en del av gemenskapen och dialogen. Kyrkoavgiften, den solidariska medlemsavgiften, används ansvarsfullt till vård- och underhåll av våra kyrkor, men också förstås till personal för allt från gudstjänster och verksamhet för alla från 0 år!

Vi tror på den lilla församlingens nätverk och möjligheter. Varje medlem är viktig.

Välkommen som medlem i Kiviks församling.
Kontakta oss kiviks.forsamling@svenskakyrkan.se