Kyrkoråd

Kiviks församlings kyrkoråd mandatperioden 2018-2021.

Ordförande:
Clas Johnsson

1:e vice ordförande:
Åke Hansson

2:e vice ordförande:
Gunnar Berggvist

Ledamöter:
Ing-Britt Bengtsson
Tomas Ek
Inga Lill Högberg
Susanne Johansson
Eleonore Kvarnström
Mattias Andersson (kyrkoherde)

Ersättare:
Anita Berlin
Liselotte Borg Kauppi
Margaretha Laike
Sten Sjölin
Mats Uppvik