Kyrkofullmäktige

Kiviks församlings kyrkofullmäktige mandatperioden 2018-2021.

Ordförande:
Tomas Ek

Vice ordförande:
Sven-Olle Svensson

Ledamöter:
Ing-Britt Bengtsson
Gunnar Bergqvist
Eva Griekspoor
Åke Hansson
Kerstin Hansson
Inga-Lill Högberg
Susanne Johansson
Clas Johnsson
Eleonore Kvarnstöm
Margareta Laike
Kenneth Olsson
Mats Uppvik 
Ingemar Arvidsson                                                                                                          

Ersättare:
Per Anders Andersson
Anita Berlin
Karin Lancing
Birgitta Melén
Ulrika Norman
Birgitta Reminiac
Karin Sundén