Kyrkobyggnader/Kyrkogårdar

I Kiviks församling firar vi gudstjänst i fyra fantastiska byggnader. Två medeltida kyrkorum, en korskyrka från slutet av 1800-talet med rymd och ljus samt ett kapell som invigdes 1941.

Tre av kyrkorna är högt belägna med fantastisk utsikt över det östskånska landskapet. Kapellet med sin meditationsplats har närhet till både strand och hav. Samtliga tre kyrkogårdar är fortfarande begravningsplatser och har förutom traditionella gravar även urnlund (S Mellby- och Vitaby kyrkogård), minneslund (S Mellby- och Vitaby kyrkogård), askgravlund (S Mellby- och Ravlunda kyrkogård) samt askgravplats (S Mellby- och Vitaby kyrkogård).