Kontakt

Vem söker du?

FÖRSAMLINGSEXPEDITIONEN

Bokning av dop, vigsel, begravning eller lokal:
telefon: 0414 - 700 65, öppet mån, ons 10:00 - 12:00
e-post: kiviks.forsamling@svenskakyrkan.se