Konfirmation

Att vara ung kan vara härligt. Och jobbigt. Och förvirrande. Och helt lugnt. Som livet i sin helhet. Fast på bara några få år.

Liksom vid en del andra tider i livet funderar många tonåringar över sig själva, livet, meningen, kärleken, det stora. För vissa känns det viktigt att dela tankar, ställa frågor, provsäga, lyssna och pröva tillsammans med andra. Konfirmandgruppen vill vara en plats där detta är möjligt.

I konfirmandgruppen finns möjlighet att fundera kring de frågor som just de som ingår i gruppen tycker är viktiga. Det kan handla om vem man vill vara, om jag duger, hur vi tänker om döden, vad vänskap betyder,  vad Gud kan vara i ens liv, vad man ska ha Jesus till eller vad man ska göra om man är kär. Vi är ett konfirmandarbetslag som består av präst, ungdomsledare och yngre ledare som varit konfirmander för inte så länge sedan. Vi lovar att ta dig som konfirmand och dina frågor och tankar på allvar. Vi vill också ge dig möjlighet att ta reda på vad det kan innebära att vara kristen. Tillsammans med oss och andra jämnåriga kanhända att du inte får alla svar men att du kanske närmar dig vad du själv egentligen tror och vill.

Vi pratar, lyssnar på musik, ser film, leker, dramatiserar, skapar, åker på läger, går på gudstjänst, sjunger, är, gör studiebesök och en del annat… Men inga läxor eller prov!

Praktiskt

Man inbjuds till konfirmation det år man fyller 14. Inbjudan kommer från den församling där man bor men det går bra att vara med i en konfirmationsgrupp i en annan församling. Då måste man själv kontakta den församling där man vill vara med för att få info. Även den som inte är döpt är välkommen. Den som har särskilda behov kan ta kontakt med konfirmationspräst (se nedan) för att se vilka lösningar som finns.

Konfirmandtiden inleds i september och avslutas med en konfirmationsgudstjänst, vanligen i maj. Vi träffas två timmar en vardagskväll varannan vecka. Ibland åker vi på läger och under året firar vi ett antal gudstjänster på söndagar och helger.