Kiviks kapell

En mötesplats vid Östersjöns strand

sommar 2020 i kiviks kapell

På annandag pingst den 1 juni startar årets säsong i kapellet med mässa kl 18. Därefter ser programmet ut så här:

Mässa torsdagar kl 18 (till och med 27 aug)

Morgonbön utan frukost fredagar kl 08.30 (till och med 28 aug)

Bokcafé öppet torsdagar kl 16-18 under juli och aug. Böcker att låna och läsa. Dagens novell läses kl 17.

Öppen Körworkshop följande torsdagar kl 18.45-20.30: 25 juni, 16 juli, 20 augusti.