Gudstjänst

Tystnad   Stillhet   Historiska rum   Ord   Symboler

Musik   Sång   Ritualer   Gemenskap   Sökande

Gudstjänsten rymmer så mycket.

Visst finns et likheter med teaterns dramatiska gestaltande, sportens spänning, vardagslivets dialog, men gudstjänsten lever sitt eget liv. Ingen annanstans i samhället hittar vi något liknande. Den bygger på gamla traditioner, men är samtidigt uppdaterad och dagsaktuell. I centrum står sökandet efter mötet med det yttersta, Gud. Vi tar hjälp av symboler, ritualer, rörelser, händelser – och firar gudstjänst.

I Kiviks församling firar vi varje söndag högmässa. Det är en tidlös gudstjänst med nattvardens måltid i centrum. Ibland bjuder vi in någon annan är den ansvarige prästen för att predika. Varje gång är många olika människor engagerade med allt från textläsningar till att ordna kyrkkaffet!

Vid sidan av högmässan firas också många andra slags gudstjänster: friluftsgudstjänster, veckomässor, familjegudstjänster, skördegudstjänster, helgsmålsböner och andra former för gudstjänst. Gudstjänsten leds oftast av en präst, men i centrum står allas gemensamma firande.