Fönster mot det gudomliga

Om föremålen i och kring våra kyrkor - deras berättelser och budskap

Glädjebud från predikstolen Foto: Sverker Lundahl. Text Erna Roos.
Vem är han? Foto: Clas Jonsson. Text Clas Jonsson
Språkvittnen Foto: Sverker Lundahl. Text Erna Roos.
Foto: Sverker Lundahl. Text Sverker Lundahl
Foto: Sverker Lundahl. Text: Erna Roos
Dopfunt Vitaby kyrka Foto: Sverker Lundahl. Text: Erna Roos.
Meditationsplatsen vid Kiviks kapell Foto: Yvonne Thorelli. Text: Yvonne Thorelli
Epitafiet Ravlunda kyrka Foto: Mats Uppvik. Text: Liselotte Borg Kauppi.
Lockets gåta Ravlunda kyrka Foto: Sverker Lundahl. Text: Sverker Lundahl.
Ljusbärare Vitaby kyrka Foto: Erna Roos Text: Erna Roos
Vit mässhake S Mellby kyrka Foto: Maria Jeppsson. Text: Birgitta Melén.
Violett mässhake Ravlunda kyrka Foto: Maria Jeppsson. Text: Birgitta Melén.