Dopbild
Foto: Ottilia Andersson

Dop

Gud som ger oss livets möjlighet vill glädjas tillsammans med oss. I dopet nämns Guds namn tillsammans med namnet på den som döps, och detta visar på deras samhörighet.

När vi döps blir det tydligt att Gud lovar att vara människan nära, varje dag, alltid. Vattnet, förutsättningen för allt liv, är symbolen som talar om hur vi hör ihop med allt annat levande och med givaren av vattnet, Gud.

Vid barndop kommer föräldrarna till kyrkan med sitt barn, sig själv, sina tankar och känslor. I en handling som ägt rum i kyrkan i hundratals år möter man något som både är personligt och nära, men också stort, obegripligt och annorlunda. I dopet möts förundran, tacksamhet, tradition och gudstjänst. Vad som händer mellan Gud och små barn vet vi inte så mycket om. Föräldrar, faddrar, syskon, vänner och församling har uppgiften att påminna den döpte om dopet och vad det betyder., Även barn som hunnit bli lite äldre kan förstås döpas. Genom dopet blir man medlem i Svenska kyrkan.

Dopgudstjänsten

Dopgudstjänsten har en given ordning.  Präst och föräldrar möts till dopsamtal före själva dopet. Då finns det möjlighet att samtala kring gudstjänsten och personliga önskemål för hur den ska utformas.

Dop i Kiviks församling sker vanligtvis vid speciella dopgudstjänster. Tider för dessa är lördagar kl.12.00, 14.00, 16.00 i den kyrka som dopfamiljen önskar, eller söndagar kl.12.30 i den kyrka där högmässa firas den dagen. För den som vill finns det också möjlighet att ha dopet i vår huvudgudstjänst på söndagen. Sommartid är många av lördagstiderna upptagna av vigslar varför valfriheten minskar då. Även de som kommer från en annan församling är välkomna att låta döpa sina barn hos oss. Ett dop kostar aldrig något.

Vuxendop

Dopet är till för alla som ännu inte är döpta, alltså även ungdomar eller vuxna. Om man vill detta kan man träffa en präst för samtal om livet, Gud, kyrkan och tron för att sedan döpas. Sådana samtal kan ske enskilt eller i en mindre grupp. Den som är i konfirmandålder (13-15 år) kan delta i församlingens konfirmandgrupp.

FÖRSAMLINGSEXPEDITION

Bokning av dop, vigsel, begravning eller lokal:
telefon: 0414 - 700 65, mån, ons 10-12.
e-post: kiviks.forsamling@svenskakyrkan.se

dopfest? - Boka församlingshemmet

För den som önskar ha festligheter i samband med
dopet finns möjlighet att boka församlingshemmet
i Södra Mellby. Dopfamiljer inom församlingen
lånar församlingshemmet medan icke
församlingsbor betalar 1 000 kr.
Bokningen görs på pastorsexpeditionen gärna via mejl
Kiviks församling,
eller på telefon 0414-700 65.

 

 

Låna dopklänning

I församlingen finns en vackert broderad dopklänning som kostnadsfritt kan lånas vid dop i Kiviks församling.