Begravning

Avsked är svårt och viktigt. När någon vi kände har dött vill vi gärna tacka för honom eller henne och ta avsked på ett speciellt sätt. För den dödes skull och för vår egen.

 

Begravningsgudstjänsten

Begravningsgudstjänst är att ta avsked med en kristen ansats. Här finns det plats för sorg och saknad, glädje och tacksamhet, undran och hopp om ett liv efter detta. Vi tar avsked och ber Gud ta hand om den vi älskat. Det är en akt för att visa kärlek och respekt för den som är död. Gudstjänsten är också till för att erbjuda stöd för de anhöriga. Den kan utformas på en rad olika sätt och kan präglas personligt för den som så vill. I Kiviks församling erbjuder vi begravningsgudstjänst i S.Mellby, Vitaby och Ravlunda kyrkor på torsdagar och fredagar kl.11 eller kl.13. I samband med begravningsgudstjänst tar tjänstgörande präst kontakt med närmast anhörig. I ett överenskommet samtal finns möjlighet att tala om döden, sorgen och om det praktiska runt gudstjänsten.

Själaringning och tacksägelse

Själaringning är en gammal tradition. Första vardagen efter det att pastorsexpeditionen har fått meddelande om ett dödsfall ringer kyrkklockorna i den kyrka som ligger närmast där den döde eller döda bodde. Om man så önskar kan själaringning istället ske i den kyrka där han eller hon känt sig mest ”hemma”. Klockorna ringer för att i bygden berätta att någon har dött. Tacksägelse innebär att församlingen i bön tackar för den avlidne i söndagens huvudgudstjänst i församlingskyrkan. I samband med att namnet nämns ringer kyrkklockorna. Anhöriga inbjuds särskilt att närvara vid denna gudstjänst.

Kremation eller jordbegravning

Enligt begravningslagen ska stoftet efter en död kremeras eller gravsättas (jordbegravas) snarast möjligt dock senast en månad efter dödsfallet. Askan efter en avliden som har kremerats skall gravsättas inom ett år från kremeringen. Kiviks församling har kyrkogårdar vid S Mellby, Vitaby och Ravlunda kyrkor. Det finns många olika alternativ för kist- och urngravar.

samtal om sorg

Det kan vara svårt att mista någon. Ibland kan det
hjälpa att samtala med någon som är bekant med
sorgens tankar och känslor. Även efter
begravningen går det bra att vända sig till en präst
med sina tankar. I Kiviks församling erbjuds även
regelbundet möjlighet att samtala i grupp med
andra som förlorat en anhörig.

Har du frågor? Ta kontakt med någon av församlingens präster.