Vigsel

Genom att vigas och ingå äktenskap säger man ja till varandra och lovar att leva tillsammans livet ut. En vigsel kan ske enkelt med bara ett par vittnen närvarande. Det kan också ske med stort bröllop och många gäster – eller någonstans däremellan. Oavsett hur man väljer att gifta sig är det en glädjens och kärlekens dag.

En vigselgudstjänst i Svenska kyrkan innehåller bibelläsning och bön, musik, välsignelsen och så förstås ringväxlingen och brudparets ja till varandra. Många par har egna tankar och önskemål i planeringen inför vigseln. Tillsammans med prästen pratar man därför igenom vigseln innan den stora dagen infaller. Vid ett vigselsamtal får man möjlighet att diskutera vigseln och ordningen. Kanske har man önskemål om psalmer eller musikstycken, kanske vill man att någon av gästerna läser en bibeltext.

Kontakta expeditionen på telefon 033-20 75 80 om du vill veta mer eller boka någon av våra kyrkor.