Foto: Sara Lindgren

Veckomässan

På onsdagar är det en kort mässa på 30-35 innehållsrika minuter i Viskans kapell med start kl 18.30. Någon gång på sommaren ersätts mässan med musikgudstjänst i någon annan av våra kyrkor.

Vår mässa börjar 18.30 på onsdagarna och varar ca 30 minuter. Alla ges en möjlighet att skriva en bön och lägga i en bönekorg och att tända ett ljus och be en bön för någon eller några. Vi sjunger ofta tre psalmer eller sånger. Vi har under senaste åren haft en röd tråd i mässan. Några år tillbaka i tiden tog vi en kort genomgång av varje bibelbok. Med Gamla- och Nya testamentets böcker blev det 66 veckor plus de apokryfiska skrifterna till GT och NT. Sammantaget tog det ca 90 veckor att säga något koncentrerat utifrån de bibliska böckerna.

 

Efter det levde vi oss in i Jesu liknelser och de är ca 50 till antalet. Hösten 2014 började vi med vad vi kallar trons abc. Vi, komministern Michael och kyrkoherden Sven-Erik väljer ett ämne och så går vi alfabetet fram.

 

Vi började med a, självklart. Det blev altare och ankare. Bokstaven h som i Helig Ande och himmel / helvete avslutade höstterminen 2014. Hela 2015 har vi så gått alfabetet igenom och x, y och z krävde extra tankearbete! Vårterminen 2016 började vi med Trons 123. De två sista gångerna i december 2016 hade vi 666 och 144 000.

 

Vårterminen 2017 börjar vi med kvinnor i Bibeln. De tre första ut i januari är Lydia, Rhode och Dorkas. Så fortsätter vi men vi måste även under hösten uppmärksamma att det är ett jubileumsår. Det är 500 år sedan reformationen började och om Martin Luther måste det sägas en del under hösten. Sedan fortsätter olika kvinnoöden att fängsla oss och de senaste kvinnorna vi berättar om på våren 2018 är Rakel, Lea, Rebecka och Sara.

 

Under hösten 2018 tänker vi säga något utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv. Hur kan det vara att växa upp i Faraos palats som Moses gjorde? Hur är det att vara yngst och moderlös som Benjamin? Hur är det att återkomma till livet som Jairus dotter? Hur är det att vara tonårsmamma lik Maria? Dessa och många andra frågeställningar funderar vi på under hösten 2018 med utgångspunkt bland Bibelns unga. 

 

Våren 2019 börjar vi med temat: Vad gör vi i kyrkan? 9 januari börjar vi med själva kyrkobyggnaden. Det finns korskyrkor, långhuskyrkor, basilikor och många andra olika typer. I kyrkan händer olika saker. Bland annat sjunger vi, vi ber, vi lyssnar, vi tänder ljus och skriver bönelappar. Vi möter den Uppståndne och firar som guds folk gudstjänst där det sker något som för många ter sig underligt och ovant. Vi försöker förklara det som äger rum, både i vårt lilla kapell och församlingar världen över. 8 maj har vi kommit fram till temat ”Kroppen deltar också i gudstjänsten” och ”Postludium” den 15 maj. Avslutning blir det den 22 maj om levande stenar i ”Guds husbygge”.

 

Hösten 2019 tänker vi säga något utifrån Trosbekännelsen. Vi har ju två som är vanliga, den Apostoliska och den Nicenska. Onsdag 28 augusti börjar Michael med något om tillkomsten av trosbekännelserna. Så fortsätter vi hösten igenom och veckan därpå 4 september säger Sven-Erik något utifrån ”Vi tror”. 11 december avslutas höstens tema med ”ett evigt liv”.

 

Vårterminen 2020 som börjar onsdagen den 8 januari gör vi temamässor kring män och kvinnor som lämnat avtryck efter sig, både i vår kyrka, vårt land och vår värld. Först ut är Den Heliga Birgitta och så fortsätter vi med senaste helgonet Elisabeth Hesselblad. Onsdagen 22 januari är det dags för en person som präglat västkusten och fromheten här, nämligen Henrik Schartau. En annan man som präglat en annan del av vårt land är Carl Olof Rosenius och det blir den 29 januari. Så fortsätter vi och i mars kom plötsligt viruset Comvid-19 in i vår verklighet och veckomässorna får ett temporärt avbrott. Avbrottet gör att vi pausar med veckomässorna för att återuppta dem igen efter sommaren.

 

Höstterminen 2020 blir temat ”Bön”. Varför skall vi be och vad gör bönen med oss. Vi tänkte gå igenom olika versioner av Herrens bön och sedan de olika delarna i bönen som Jesus lärt oss att be. Så eskalerade coronaviruset och vi gjorde ett uppehåll under senare delen av terminen och kom inte igenom hela Herrens bön.

 

Vårterminen 2021. På grund av osäkerheten i samhället och smittoläget kändes det osäkert inför vårterminen men mässan har ägt rum med de restriktioner på åtta personer som gällt för kyrkor och då med ett mycket traditionellt tema. Vi har tagit upp den gångna söndagens tema. 

 

Så fortsätter veckomässan även under sommarmånaderna men ibland kan det vara någon musikgudstjänst i någon av våra tre kyrkor i Kinnarumma, Rydboholm eller Seglora.

 

Till hösten 2021 har vi som tema ”platser i bibeln”. Betoning ligger på platser där Jesus var och gjorde något. 1 september börjar vi med Nasaret. Bebådelsen ägde rum där och det blev Jesu hemstad även om han föddes i Betlehem. Vi tänker självklart säga något om vad som hände på orten men även försöka säga något om orten ifråga. Nasaret är först och sedan Betlehem den 8 sep och 15 september landar vi i Kana. Så fortsätter vi under hösten med olika orter och händelser och slutar i Jerusalem med graven och uppståndelsen den 15 december. 

 

Vårterminen 2022 börjar vi med kända och måhända en del okända platser i Gamla Testamentets tid. Först ut är Adam. Nu tänker vi inte på människan Adam utan staden där Jordans vatten blev stående och kunde tåga in i löfteslandet. Gissa vad som hände där 1927? Vi fortsätter med staden Alexandria. Gissa var man gjorde en berömd bibelöversättning? Ararat blir tredje stoppet under vårterminens onsdagsmässor. Så får vi se hur långt vi kommer. Måhända blir Ur sista stoppet innan sommaren tar vid. 

 

Ofta är det fika i samband med veckomässan. Se predikoturer i markbladet och Borås Tidning och vår hemsida för färsk information. 

 

Väl mött.