Våra körer


Tonkören övar onsdagar kl. 19.10-21.00 i Viskafors (vuxna).
Kontakt: Susanna Moberg

Cantabile övar torsdagar kl. 18.00 - 19.30 i Seglora kyrka (vuxna)
Kontakt: Eva Kälvelid

Kontakt med musikerna

Kinnarumma församling
Susanna Moberg
033-20 75 89, endast sms till 0738-22 39 89

Seglora församling
Eva Kälvelid
033-207583 endast sms 0727-34 75 83