Själavård

Präst och diakon står till tjänst för varje person som av olika anledningar behöver samtala. Man behöver inte vara i en stor livskris, utan det kan handla om hjälp att hitta rätt i livet. Vår tystnadsplikt ger dig skydd, du kan tala helt fritt.

Själavård

Hela människan

 Hela människan kan man läsa som ett konstaterande, att det handlar om en hel människa, alltså inte delar av oss. Hela människan kan man även läsa som en uppmaning, att hela människan skall helas, alltså bli frisk.

 

Att vandra tillsammans är något annat än att gå ensam. Det är ofta gott att kunna samtala med någon man har förtroende för och inte vara ensam med sina tankar och funderingar. Att vandra är att gå framåt, medandra ord förändringsarbete. Förändringen handlar om att det destruktiva, bittra och föraktfulla inte skall få rot och fäste i oss och att uppgivenheten tar över. Vi har någon, både synlig och osynlig som går med oss och hjälper oss att klara av livet och skänker oss en framtidstro.

 

Präster och diakoner är inga psykologer men har erfarenhet av mångas öden och mångas funderingar om livet, tron, tvivel, Gud och mycket mera. Vill man ha någon att dela sina tankar och funderingar med så står prästen eller diakonen till tjänst. Det är skönt att veta att det som sägs stannar inom rummets fyra väggar.

Kontakt med våra präster och diakon

Kyrkoherde
Sven-Erik Olsson
033-20 75 88
0706-31 82 85
sven-erik.olsson@svenskakyrkan.se

Komminister
Michael Flodhag
033-20 75 82
0706-17 10 16
michael.flodhag@svenskakyrkan.se

Diakon 

Elisabeth Krantz

033-207585

elisabeth.krantz@svenskakyrkan.se